Хятадын түшмэдэд орлого, өв хөрөнгө болон хамаатан садныхаа санхүү-эдийн засгийн үйл ажиллагаа, гадаадад явахад тэдний оршин байх газар, мөн эхнэрээ сольсон талаарх мэдээлэл танилцуулахыг үүрэг болгожээ. Авилгатай тэмцэх ажлын хүрээнд Хятадын Коммунист намын Төв Хорооны Улс төрийн товчооны тусгай хурлаар нам-төрийн ажилтнуудад тавих хяналтыг нэмэгдүүлэхээр шийдсэн байна. Гэр бүлийн бүх гишүүн гадаадад явсан түшмэдэд онцгой анхаарал хандуулна.