В.Путин парламентын доод танхим Улсын Думд Оросын засгийн газрын үйл ажиллагааны хоёр дахь тайланг танилцуулна. Ерөнхий сайд засгийн газрын 2009 он болон 2010 оны 1-р улирлын ажлын үр дүн танилцуулж, хямарлын эсрэг арга хэмжээ, холбооны зорилтот хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар өгүүлнэ. В.Путин улсын санхүү, удирдлагыг шинэчлэх, эрүүл мэндийн салбарыг өөрчлөх, иргэдийн орон сууцны асуудлыг шийдэх засгийн газрын хэд хэдэн санаачилгыг мөн танилцуулна. Үүнээс гадны ерөнхий сайд депутатын бүлгийн асуултанд хариулна.