Анхны дугаар нь зуун жилийн емне гарсан «Новое русское слово» (Шинэ орос уг) сонины редакцийнхан болон уншигчидад, Орос улсын еренхийлегч Д.Медведев баяр хургэлээ. Гадаадын оросуудын нилээд нэр хундтэй энэ хэвлэл хэдэн уеийнхнийг терлех хэлээ хадгалах, ундэс угсаагаа мартахгуй байхад нь туслаж, одоо туухэн эх оронтойгоо оюун ухаан, хумуунлэгийн хэлхээ холбоог бэхжуулэхэд нь сая, сая хунд тус болж байна гэж баярын илгээлтэнд егуулжээ. Хэвлэлийн газрын хамт олонд еренхийлегч уран бутээлийн их амжилт хуслээ. «Новое русское слово» сонин АНУ дахь хамгийн нэр хундтэй нелее бухий хэвлэл юм. Тухайн уедээ Иван Бунин, Александр Куприн, Александр Солженицын, Сергей Довлатов нарт уран бутээлээ хэвлуулж байжээ.