0Орос улсын Засгийн газар Ди-Ар-Эм тоот радио нэвтрүүлийн европын систем нэвтрүүлэх нь зохистой хэмээн хүлээн зөвшөөрлөө. Үүний үндэсний стандартыг ойрын хоёр жилд боловсруулахаар төлөвлөж байна. “Оросын дуу хоолой” радио 2003 оноос энэ форматаар Европын орнуудад нэвтрүүлэг дамжуулж байгаа юм. “Би-Би-Си”, “Германы долгион”, “Олон улсын францын радио” Ди-Ар-Эм форматыг ашигладаг.