Оросын Алс дорнодын Камчатка, Чукотка бүс нутгууд 3-р сарын 28-ны шене цагаа, «зуны цагын» хувиарт шилжуулэхгуй. Энэ бусууд Москвад нэг цаг ойр цагын шинэ бусэд шилжинэ. Цагын 2-р бусэд хамаарагддаг бус нутгууд 3-р сарын 28-наас эхлэн цагын зеруу нь 9 биш 8 цаг болно Уунээс емне моквагийн шинэ цагт шилжсэн хамгийн эхний бус нутаг бол Удмурт улс юм. Уунээс емне тус улс нийслэлтэй 1 цагын зереетэй байсан юм. Мен 3-р сарын 28-нд самар муж москвагийн цагт шилжинэ. Енгерсен намар Улсын хуралд оруулсан еренхийлегчийн илгээлтэнд цагын бусчлэлийг цееруулэх тухай егуулсэн билээ. Д.Медведевийн узэж байгаагаар энэ нь тус улсад эдийн засгийн ашиг тусаа егехеес гадна улс орноо ур ашигтай удирдах боломжийг олгоно.