0Орос улсын аж үйлдвэрлэл нэг, хоёрдугаар сард өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 5,8 хувиар өссөн гэж Холбооны улсын статистикийн албанаас уламжлав. Тухайлбал ашигт малтмалын олборлолтын хэмжээ 6,7 хувиар, цахилгаан эрчим хүч болон хийн үйлдвэрлэл 8,1 хувиар нэмэгдлээ.