Ням гаригт болсон Алтайн БН улсын, Улсын хурал буюу Эл Курултайн сонгуульд 5%-ийн босгыг парламентад суудалтай улс төрийн 4 нам давж чадлаа сонгуулийн урьдчилсан дүнг намын тэргүүнүүд ингэж үнэлэж байна. ОХУ-ын Улсын Думын дарга.

(video)