0Грект сарын хугацаанд хоёр дахь удаа бүх нийтийг хамарсан цуглаан болж байна. Цуглаанд сая гаруй хүн оролцоно. Тус улсын нисэх буудал, төмөр замын вокзалыг хаажээ. Сургууль, эмнэлэг нэг хоног ажиллахгүй. Цуглаанд оролцогчид засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа хямарлын үр дагаврыг бууруулах төсвийн эдийн засгийн хатуу арга хэмжээг эсэргүүцэж байна. Грекийн засгийн газар татварыг нэмж, хөдөлмөр хөлсийг буруулсанд иргэд сэтгэл дундуур байгааг ойлгож байгаа ч, буулт хийхээс татгалзаж байна.