Өмнөд Солонгост АНУ-тай хамтран явуулдаг «Ки ризолв-Фоул игл 2010» цэргийн хамтарсан хээрийн сургууль эхэллээ. Энэ хээрийн сургууль 3-р сарын 18-нд дуусна. Харин «Фоул Игл» 4-р сарын 30 хүртэл үргэлжилнэ. Энэ хээрийн сургуульд америкийн 18 мянган цэрэг, түүний 8 мянгы нь дэлхийн өнцөг булан бүрээс авчирсан байна. өмнөд Солонгосын талаас 20 мянган цэргийн албан хааггч оролцож байна.