0Орос улсад оршин суугаа гадаадынхан түр оршин суух олон удаагийн виз авах боломжтой. Засгийн газар визийн үйлчилгээний одоо үйлчилж байгаа дүрэмд холбогдох өөрчлөлт оруулжээ. Урьд гадаадын иргэнд Орос улсад түр оршин суух 4 сарын хугацаатай, нэг удаагийн виза олгож байжээ.