0Эрхэм сонсогчид оо! “Умард хөрш” сэтгүүлийн энэ оны анхны дугаар саяхан хэвлэлтээс гарч, борлож байна. Энэ сэтгүүлийг “Оросын сан” төрийн бус байгууллага Улаанбаатар хотод монгол хэлээр хэвлэж байна. Сэтгүүлд Орос орон, оросын ард түмэн, орос-монголын харилцааны тухай өгүүлдэг. “Умард хөрш” сэтгүүлийн тоймыг “Оросын дуу хоолой” радиогоор дамжуулах талаар өнгөрсөн оны 10-р сард монголын ажил нэгт нөхөдтэй тохиролцсон юм. Сэтгүүлийн тоймыг бид манай радиогийн www.ruvr.ru вэб хуудаст байрлуулж байна. Сэтгүүлийн хариуцлагатай редактор П.Шагдар сэтгүүлийн энэ оны анхны дугаарт хэвлэгдсэн материалыг тоймлон танилцуулна.  “Умард хөрш” сэтгүүлийн 2010 оны анхны дугаарын тоймыг хүргэлээ. Сэтгүүлийн энэ дугаарт нийтэлсэн материал таалагдаж, та бүхэн сэтгүүлийн байнгын уншигч болно гэдэгт найдаж байна.


0 <

0сонсох

0>