0Казахстаны эрүүл мэндийн яам Оросын эрүүл мэндийн яамны адилаар тус бүгд найрамдах улсад тамхины хольц түгээж, оруулахыг хоригложээ. Олсон ургамалд агуулдаг тетрагидроканнабинолы адилаар сэтгэцэд нөлөөлдөг бодис гэх мэт ургамалын хольц эрүүл мэндэд хортой болохыг яамны тогтоолд заажээ.