Ставрополь-Тбилисийн хий дамжуулах хоолойн Ингушетийн хэсэгт ням гаригт осол гарсан боловч засварын ажил дууссан байна. Хүн амд хий өгч байна. Энэ осол Ингушет, Хойд Осетын засаг захиргааны хил дээр болсон байна. Урьдчилсан дүнгээс харахад Онц байдлын шалтгаан их хүйтэнээс болсон бололтой. Дэлбэлсэн гэсэн таамгийг үгүйсгэж байна.