Орон нутгийн сонгуулийг, НУБ-ийн ажиглагчдын дор явуулахыг Гүржийн сөрөг хүчин шаардаж байна. Холбогдох хүсэлтийг өнөөдөр НҮБ-д явуулна. НУБ-ийн дэмжлэгтэйгээр дэлхийн 70-н оронд сонгуул явуулж байсан бөгөөд үүний дараа тус улсуудад ардчилсан өөрчлөлт эхлэж байсан гэж илгээлтийг зохиогчид батлаж байна. Энэ илгээлтэнд парламентын болон парламентын бүс бүх сөрөг хүчний намуудын төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан байна.