02010 оны “Эрүүл мэнд” үндэсний төсөлд шинэ чиглэл бий болж байна. Ирээдүйд хүүхэд тээх тухайд хариуцлагатай ханддаг эмэгтэйчүүд үнэ төлбөргүй шинжилгээ хийлгэх боломжтой болно. Эхний шатанд Москва, Ростов, Томск мужид төслийг туршилтын горимоор хэрэгжүүлнэ. Орос улсын Эрүүл мэнд нийгмийн хөгжлийн яамны төлөвлөгөөгөөр туршилтын дараа энэ хөтөлбөрийг хөгжүүлэх шийдвэр гаргах юм.