Оросын улс төрийн системд хэдэн нам байх ёстойг иргэд өөрсдөө шийдэх ёстой гэж Д.Медведев үзэж байна. “Хэдэн нам байхыг хэн ч хэлэхгүй. Долоо, арваас ч илүү байж болно. Магадгүй бид америкийн ардчилал хөгжсөн тэр замаар явах эсэхийг иргэд өөрсдөө шийдэх ёстой” гэж ерөнхийлөгч оросын телевизийн сувгуудад өгсөн ярилцлагадаа дурдсан юм. “Иргэдийн улс төрийн бүх хүсэл зоригийг илтгэсэн улс төрийн систем гэж хаа ч байхгүй. Манайд улс төрийн 7 нам байгаагаас парламентад дөрөв нь төлөөлөтэй” гэж ерөнхийлөгч тэмдэглэв. Саналаа өгсөн хүмүүс хэрхэн аж төрж байгаа, сонгогчдын санаа бодлыг шударга тусгаж байгаа гэж найдаж болох улс төрийн намууд юу эрхэмлэж байгааг тодруулах үндсэн энгийн зорилгоор намуудын төлөөлөлтэй ярилцдаг. Ширүүн мэтгэлцээний эцэст би ямагт холбогдох байгууллага, заримдаа хууль сахиулах байгууллагад асуудлыг шидэхийг хүсдэг.