Орос улсын олон нийтийн танхимын шинэ бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэх төгсгөлийн гурав дахь шат болно. Орос улсын ерөнхийлөгч 9-р сард баталсан танхимын гишүүд, мөн бүх оросын олон нийтийн байгууллагаас тэдний сонгосон ажил нэгт нөхөд нь бүс нутаг болон бүс нутаг хоорондын олон нийтийн байгууллагын шинэчилсэн танхимд ямар хүмүүс орохыг шийдэнэ. Танхимын баталсан гишүүн бүр жагсаалтад багтсан 42 нэр дэвшигчээс сонгож, дараа нь бүх саналын хуудсыг тоолно. Олон нийтийн танхимыг 2005 онд баталсан бөгөөд зөвлөмжийн шинжтэй шийдвэр гаргадаг. Хоёр жил тутамд шинэчилдэг бүрэлдэхүүнд нэрд гарсан сэтгүүлч, хуульч, эдийн засагч, тамирчин, эрдэмтэн зэрэг 126 хүн багтдаг. Шинэчилсэн танхимын анхны хурал 2010 оны 1-р сарын эцэст болно.