Оросын ерөнхий сайд В.Путин, холбооны хэрэгцээний бүтээгдхүүнийг элктронон худалдаанаас худалдаж авах ажлыг өөрсдийн хяналтанд авахыг засгийн газрын гишүүдэд даалгалаа. Москвад болсон өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаан дээр тэр электронон худалдаагаар авах бүтээгдхүүний цэсийг баталсан гэж мэдэгдлээ. Үүнд 23-н нэр төрөл багтсан байна. Хүнсний бүтээгдхүүн, хэвлэлийн бүтээгдхүүн, авто машин, албан тасалгааны мебель гэх мэт…
Захиалга хийх үед нийлуулэх байгууллага болон төрийн байгуулагын хооронд биеэр уулзах явдлыг интернет технолог үгүй болгох учраас электронон худалдаа авилгалыг устгана гэж ерөнхий сайд үзэж байна. Ийм маягын үнэ хаялцуулах худалдаа төсөвийн хөрөнгийг үлэмж хэмнэхэд тус болно.