Уламжлалт «Оросын худалдаа» өнөөдөр Лондоны томоохон үнэ хаялцуулах байранд эхлэж байна. Үнэ хаялцуулах худалдаанд орж байгаа зүйлүүд 20-р зууны эхэн үед хамаарагдаж байна. Илья Репин, Николай Рерих, Зинаида Серебрякова нарын уран зургууд үнэ хаялцуулах алхны дуун дороос хувийн цуглуулагчдын цуглуулагад очно. Мөн Романовын овогийн хаанчлалын үеийн, Швед руу гаргаад 90-н жил алдагдсан гэж үзэж байсан үнэ цэнэтэй зүйлүүдийг тавих болно. Серебряковагын 1932 онд зурсан «Нүцгэн бүсгүй» зураг нилээд өндөр үнэ хүрэх болотой. Энэ зурагны үнэ 1.65-2.5 сая долларын хооронд хэлбэлзэж байна.