Гадаадын иргэний харьяалалгүй сая 601 мянган иргэн, этгээд 2010 онд ОХУ-д түр оршин суух зөвшөөрөл авна. Орос улсын засгийн газар зөвшөөрөл олгох хязгаарыг тогтоожээ. Холбооны тойргуудаас төвийн тойргууд хамгийн их зөвшөөрөл авна. Иргэний харьяалалгүй гадаадын иргэн Орос улсад түр оршин суух эрхийг энэ зөвшөөрлөөр баталгаажуулдаг байна.