Эх орон нэгт залуучуудын наадмыг Санкт-Петербург хүлээж авч байна.Энэ наадамд янз бурийн орны 50 гаруй төлөөлөгчид уригдсан байна. Гадаад амьдардаг оросуудын нэг гол бүрдүүлэгч хэсэг бол цагаачдын залуу үе гэж наадмыг зохион байгуулагчид үзэж байна. Янз бүрийн орны залуучуудын байгууллагын өмнө Орос орны олон талыг харуулсан бодит дүр төрхийг бий болгох, түүхэн эх оронтойгоо холбогдох харилцааг бэхжүүлэн хадгалах зэрэг зорилтууд оршиж байна.