Таиландын болжмор 5000-н км зам туулж Сахалинд нисэн ирлээ. Энэ аравхан грамм жинтэй жижигхэн шувуу хүний санаанд багтамгүй саад тотгорыг туулж ирсэн байна Нэг сарвуундаа тайландын цагирагтай болжморыг сахалины шувуу судлаачид барьжээ. Болжморын төрлийн, зэгсний энэ шувуухай хэт холын зайг туулж ирсэн гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ оны 4-р сард сарвуунд нь цагираг зүүжээ. Цагираггүй нөгөө сарвуунд нь Москвагийн шувууны хөлөнд цагираг зүүдэг төвийн хөнгөхөн цагираг зүүгээд шувуухайг тавьжээ. Тайландын шувуу судлаачидад энэ тухай мэдээлэлийг дамжуулсан байна.