Москвагийн засгийн газар нийтийн тээвэр болон таксинд улам хатуу шинэ шаардлага тавих болно.Хамгийн гол нь тэдний үүсгэж байгаа шуугинд гол асуудал оршиж байна. Тээврийн хэргэслийн эзэд автобус, такси дотрох зорчигчдын тав тухыг хангах хэм болон чичиргээнд юуны түрүүнд хяналт тавих ёстой. Энэ бүхэн европын экологийн ангилалд тохирч байх ёстой. Хэнэггүй жолооч нарын нэрийн цэсийг гаргах бөгөөд шаардлагатай бол лицензий нь хураана.