Өнөөдөр дэлхий дахинаа хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 20 жилийн ойг тэмдэглэж байна. НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн мэдээгээр дэлхийд өдөр бүр 24 мянган хүүхэд өвчин, өлсгөлөнгөөр нас эцэслэж байна. Үүний зэрэгцээ сая сая хүүхдийг хүчирхийлэл, боолчлолоос хамгаалах хэрэгтэй байна. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 1989 онд конвенцийг баталж, АНУ болон Сомалиас бусад ихэнх улс үүнийг баталжээ. Энэ баримт бичиг хүүхэд амьдрах, хөгжих, хүчирхийлэл, боолчлолоос хамгаалах үндсэн эрхийг тусгасан 54 зүйлээс бүрддэг.