Завин спортын Оросын тамирчид Дудх-Коси дэлхийн хамгийн эгц буудаг голын гулдрил өнгөрдөг Эверест оргилын 12 км хад асгатай голын талыг туулжээ. Томск хотоос 10-р сарын 15-нд гарсан экспидицийн удирдагчтай холбоо барихад, голын ус хагас гаруй км-ийн өндөрөөс бууж байсан тухай ярисан юм. Дэлхийн улс орны тамирчид 1976 оноос Дудх-Коси бартаа ихтэй голоор хүчээ сорьж байна. Голын ус 70 метрийн өндрөөс буудаг, олон аюултай саадтай юм.