Оросын эрүүл мэнд, нийгмийн хөгжлийн яам «гахайн» томууг эмчлэх зөвлөмж болон вирус эсэргүүцэх үр ашигтай эмийн өрөгтгөсөн цэсийг хэвлүүллээ. Энэ цэсийг тус байгууллагын веф хуудаснаас уншиж болно.http://www.minzdravsoc.ru/health/flu/42. Бүхнийг хамарсан вакцинжуулалт орос улсад долоо хоногийн дараа эхлэх бөгөөд 3-н үе шатай явагдана. Вакциныг эхлээд өвчлөх магадлалтай орон сууцны газар ажилдаг хүмүүс, ОБЯ-ны ажилтнууд дараа нь эмч, багш нарт тарих юм байна. 12-р сард архаг өвчтэй хүмүүс, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд тарьж эхлэнэ. Бусад иргэдэд амьдарч байгаа газрынх нь харъяа поликлиникуудэд тарилга хийнэ. Сүүлийн үеийн мэдээгээр Оросд А.ааш1.эн1 томуугаар 2000 гаруй хүн өвдөж, 5 нь нас бараад байна.