Оросын парламентын доод танхимын ТУХН болон эх орон нэгтнүүдтэйгээ холбоо барих хорооны дарга Алексей Островскийн хэлсэнээр балтын орнуудад үндэс угсаагаар ялгаварлаж хүний эрхийг ноцтой зарчиж байна. Бямба гаригт Вильнюсд Прибалтикд амьдарч байгаа оросын эх орон нэгтнүүдийн бүс нутгийн бага хурал дээр үг хэлэхдээ хүний эрх, сонирхолыг хязгаарлаж байгаа асуудал орос хэлтэй хүмүүсыг хамарч байна гэж мэдэгдлээ. Түүний хэлсэнээр балт орчимын улсуудад хүний эрхийг хамгаалах асуудал нь европын ардчилалд нийцэхгүй байна. Оросын эх орон нэгтнүүд амьдарч байгаа орондоо өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалаж чадах чадахитай нутгийн зөвлөл байгуулж нэгдэн нягтрах явдал юм гэж Островский хэллээ.