0Өнөөдөр Москва хотноо цаг агаар өөрчлөх туршилт хийж байна. Эрдэмтэд цахилгаан соронзон өдөөгчөөр тэнгэрийг намрын үүлнээс цэвэрлэж, бороо хур оруулах түвшинд өргөнө. Энэ зорилгоор тэнгэрт “Чижевскийн дэн” нэртэй ер бусын төхөөргийг эргүүлэн байрлуулна. Төхөөрөг үүлэнд нөлөөлөх ионы урсгал бүрдүүлэх юм. Эрдэмтэд тэнгэрт 5 ам км тайлбаг цэвэрлэх бодолтой байна.