Урьд нь Косовогийн хууль тогтоох байгууллага зевшилцеенийг сайшаасан байсан юм. Гэрээнд 150-н км урт хилийг дэлгэрэнгүй тусгажээ. Гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа Косово. Македон 2 улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоох бололтой. Македон улс Серебийн хязгаарын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд хилийн асуудлыг шийдээгүй тохиолдолд дипломат харилцаа тогтоохоос татгалзсан билээ. Косовогийн албааны төр засагтай харилцах нь македоны засгийн газарт маш чухал юм яагаад гэвэл Македонд албааны салан тусгаарлагчид ихээхэн хүчтэй юм. Косовогийн тусгаар тогтнолыг дэлхийн олонхи орон хүлээн зөршөөрөөгүй, жишээлбэл: Орос. Хятад, Энэтхэг улсууд. Грек. Испан, Кипр, Румын, Словак зэрэг европын холбооны орнууд юм.