Орос, Монголын засгийн газар хоорондын гэрээний хүрээнд Монголын Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн 16 аврагч тусгай хөтөлбөрөөр суралцана. Монголын аврагчид 7 хоногийн турш галын зурваст хийн утаанаас хамгаалах бэлтгэл, эмнэлгийн бэлтгэл, цацраг, хими, биологийн хамгаалалтын хэм хэмжээг өгөх зэрэг түймэр-жагсаалын бэлтгэл хийнэ. Монголын аврагчдыг Чита хоттой танилцуулж, Халх голын эрэг дээр амь үрэгдсэн баатар цэргүүдийн дурсгалын цогцолбор, Читын адууны аж ахуй, орон нутгийг судлах музей, Сибирийн цэргийн тойргийн цэргийн алдар цуугийн музейг үзүүлнэ. Монголын аврагчид 10-р сарын 10-нд шалгалт өгч, гэрчилгээ авна.