0Орос улсын Сбербанктай хамт “Опель” концерн байгуулсан Канад-австрийн “Магна” компани Европ дахь үйлдвэрийн 11 мянган хүнийг цомхотгох тухай зарлалаа. Одоо европын компанид 46 мянган хүн ажиллаж байна. Тухайлбал Герман дахь үйлдвэрүүдэд 6 мянга гаруй хүнийг цомхотгоно.