Сахагийн бүгд найрамдах улс (Якут)-сүнс, бөө, шидэт зүйлсийн нууцлаг хязгаар нутаг. Хойд нутгийн онгон байгал нутгийн оршин суугчид төдийгүй, жуулчдын сэтгэлийг татдаг.