0Улсын Дум Саяно-Шушены усан цахилгаан станцад гарсан ослыг шалгах комисс байгуулж байна. Оросын парламентын доод танхимын асуудлыг өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэж байна. Думын дөрвөн бүлгийн депутатаас бүрдсэн комисс байгуулахыг Улсын Думын дарга Борис Грызлов урьд санал болгосон юм. Тэд 8-р сарын 17-нд осол гарах шалтгаан болсон системийн алдаатай тооцоололд дүн шинжилгээ хийнэ. Тэр үед Орос улсад томоохонд ордог усан цахилгаан станцын машины барилгад ус цутгаж, гурван агрегатыг сүйтгэж, үлдсэн долоог гэмтээсэн байна. Ослын үеэр 75 хүн үрэгдсэн юм. Мэргэжилтнүүдийн дүгнэснээр үнийг сэргээн засахад 4 жил болно. “Ростехнадзор” байгууллагын тэргүүн Николай Кутины мэдэгдсэнээр хамгаалалтын систем ажлаагүй, ашиглалтад алдаа гарснаас осол гарсан гэжээ.