Монгол улсад болж байгаа цэргийн сургуулилтад хоёр талаас 600 гаруй цэргийн албан хаагч оролцож байна. Сибирийн цэргийн тойргийн цогц засварын засвар-сэргээн засах батальон сургуулилтад мөн оролцов. “Дархан-2” сургуулилтын зорилтыг бүрэн биелүүлсэн бөгөөд өнөөдөр дүгнэж байна гэж цэргийнхэн үзэж байна. Хээрийн бодит нөхцөлд үндсэндээ техникийн засвар хийлээ. Д.Медведев энэ улсад албан ёсоор айлчлахдаа, хамтарсан сургуулилт хийж байгаа газар очсон юм. Тэд цэрэг-техникийн хамтын ажиллагааны энэ хэлбэрийг үр нөлөөтэй гэж үзжээ. Орос-монголын цэргийн сургалт 9-р сарын 15-нд бүрэн дуусч, сибирьчүүд байршлын газартаа буцана.