Монголын төлөөлөгчид Тувад айлчилна. Хоёр орны хилийн Монголын талд хамаарах хяналт-шалган нэвтрүүлэх цэгийг цахилгаанаар хангах асуудлыг шийдэнэ. Өнөөгийн байдлаар Монголын хяналт-шалган нэвтрүүлэх цэг нарны зай, дизель генераторын тэжээлээр ажилладаг тул нутаг дэвсгэрийн цаашдын хөгжилд саад болж байна гэж “Тываэнерго” нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгээс уламжлав. Монголын тал 2008 онд Тувагийн засгийн газарт шалган нэвтрүүлэх цэгийг цахилгаанд холбох хүссэн юм. Тувагийн эрчим хүчний компанийн төлөөлөгчид 2009 оны 8-р сард нөхцөл байдлыг газар дээр нь судлахаар Монголд очсон юм. Уулзалтын үеэр гадаадын улстай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, гэрээг хэрэгжүүлэх хугацааг тохирчээ. Хил орчмын нутаг дэвсгэрт цахилгаанд холбосноор хилийн заставын ахуй байдлыг дээшлүүлнэ.