Орос улсын Ерөнхийлөгч улсын нэгдсэн шалгалтын дүнгээр өргөдөл хүлээж авах боломжтой их дээд сургуулийн тоог хязгаарлахыг Боловсролын яаманд үүрэг болгоно. Өнөөдөр телевизээр ярих сэдвийн нэг нь дотоодын боловсролын системийн байдлын тухай юм. Энэ жил дунд сургууль төгсөгчид улсын нэгдсэн шалгалтын дүнгээр хязгааргүй тооны их дээд сургуульд элсэх эрхтэй байсныг төрийн тэргүүн тэмдэглэллээ. Үүний дүнд төсвийн нэг суудалд 80-100 хүн өрсөлдсөн. Өргөдөл хүлээн авах комиссийн ачаалал ихсэж, урт дараалал үүссэн. Орос улс бүхэлдээ боловсролын муугүй системтэй ч, бид ийм системээр ирээдүйд явах ёсгүй. Үүнийг шинэчлэхэд улсаас шаардлагатай хөрөнгө гаргасан гэж ерөнхийлөгч ярив.