Олон улсын эрчим хүчний агентлаг 2010 онд хоногт хэрэглэх нефтийн хэмжээг 85,25 сая баррель хүртэл нэмлээ. Урьд мэргэжилтнүүдийн тооцсон хоногт хэрэглэх нефтийн хэмжээ үүнээс 70 мянган баррелээр бага байсан юм. Хятадын нефтийн эрэлт өссөнөөс хоногт хэрэглэх нефтийн хэмжээг нэмсэн гэж тус агентлаг тайлбарлав.