Оросын банк дахин санхүүжилтийн хүүг энэ удаа дөрөвний нэгээр буурууллаа. Өнөөдрөөс энэ үзүүлэлт жилийн 10,75 хувьтай байна. Дэлхийн хямарлын нөхцөлд дотоодын аж ахуйн нэгжийг дэмжихэд ач холбогдолтой банкны зээлийг хүүг бууруулахад энэ арга хэмжээ чиглэжээ. Он гарсаар дахин санхүүжилтыг 5 дахь удаа ийнхүү бууруулсан байна. Өмнөх бүх тохиолдолд энэ үзүүлэлт хагас хувьтай тэнцэж байв.