Хараат бус шинжээчид Орос улсад үр тарианы төрөл нэмэгдэнэ хэмээн мэдэгдсэний дараа дэлхийн үр тарианы зах зээлд буудайн үнэ буурлаа. Дэлхийд томд ордог Чикакогийн үр тарианы биржид бушель буудайн үнэ лхагва гаригт бараг 8 центээр унаж, 5,625 доллар болов. Одоо Орос улс буудайн экспортын хэмжээгээр дэлхийд АНУ-ын дараа орж байна.