Орос улс Нефть хийн салбар дах олон улсын хамтын ажиллагааг өрөгжүүлнэ. Европын нилээд хегжингүй хий дамжуулах сүлжээний эзэн, европын байгалын хий худалдах, худалдан авах, «Газ-де-Франс Сюэз» концернын удирдлагатай Оросын ерөнхий сайд Владимир Путин Москвад өнөөдөр хийж байгаа хэлэлцээрийн гол сэдэв байлаа. «Газ-де- Франс Сюэз» концерн оросоос жил бүр 12 тэрбум метр куб нүүрс устөрөгчийн түүхий эд худалдаж авдаг. Орос улс хэмжээг нь нэмэгдүүлэхэд бэлэн байна. Путины «Газ-де-Франс Сюэз» концерны тэргүүн Жерар Местральтай хийж байгаа хэлэлцээрийн хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөөнд хий хэмнэх асуудал, хий дамжуулалтын сулжээ болон хийн агуулахыг сэргээн засварлах, энэ хурээн дэх шинжлэх ухааны боловсоруулалтын ажил зэрэг асуудалууд орсон байна. Байгалын шингэрүүлсэн хийг ашиглах хамтарсан төслүүдийг бэлтгэж байгааа бөгөөд Хойт Америкт ч мөн адил. Орос улс дэлхийн зах зээл дээр эрчим хүчний нөөцийн гол нийлүүлэгчийн хувьд эрчим хүчний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нэмэлт арга хэмжээ авахыг дэмжиж байна. Зах зээлд оролцогч үйлдвэрлэгч, дамжуулагч, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалсан шинэ хууль эрхийн акт боловсоруулахыг санал болгож байна.