Орос, Гүрж, Абхаз, НҮБ, ЕХ-ны шинжээчид абхазийн Гал хотод цугларч Гүржийн хил дээр болсон будлианаас үүдсэн асуудлаар хэлэлцэж байна. Ийм уулзалт 2 долоо хоногт нэг удаа болдог бөгөөд бүс нутгиийн аюулгүй байдлыг хангах тодорхой алхамуудыг хэлэлцдэг. Жишээлбэл хилийн постуудыг хана байрлуулах хичнээн цэрэгтэй байх зэрэг асуудлууд. Ноднин жилийн 8-р сард Гүрж улс Өмнөд Осет руу халдан довтлож мөн Абхаз руу дайрах ийм төлөвлөгөөтэй байх үед ийм зөвлөлгөөг хийх шийдвэр гаргасан билээ. Орос улс тэгэхэд энх тайвныг хүчээр тогтоох үйл ажиллагаа явуулсан билээ.