Онгудскийн Каракол тосгонд Алтай-Хангай-Саяны уулархаг нутгийн ариун дагшин газрыг судалж, хамгаалах асуудлаар олон улсын семинар боллоо. Монгол, казахстан, Алтайн хятадын хэсгийн уул нь Укокийн тэгш өндөрлөгт оршдог. Семинарт Киргиз, Монгол, Бельги, АНУ-ын төлөөлөгчид, Буриад, Тува, Хакасийн төлөөлөгчид орос улсыг төлөөлж оролцов. Семинарт оролцогчид Киргиз, Монголын ариун дагшин газрыг хадгалах олон улсын туршлагыг судлахад анхаарал хандуулна. Алтайн бүгд найрамдах улсын соёлын яам, тус бүгд найрамдах улсын байгалийн нөөцийн яамны дэмжлэгээр Алтайн тогтвортой хагжлийн сан энэ семинарыг зохион байгуулав. “Кристенсен” сан, Хүрээлэн буй болон байгалийн нөөцийн Номхон далайн төв семинарт идэвхтэй оролцов.