Дэлхийн нефтийн зах зээл энэ долоо хоногт өслөө. Лондонд баррель нефтийн үнэ 70 доллароос давсан байна. Нью-Йоркт нефть хямд 68 доллар байна. Түүхий эдийн зах зээлд оролцогчид өөдрөг бодолтой байна. Дэлхийн хямарлын оргил үе өнгөрсөн гэж үзэж байгаа хэд хэдэн шинжээчийн байр суурьт тэд түшиглэж байна. Фондын зах зээлд өчигдөр нэгдсэн хандлага ажиглагдсангүй. Тухайлбал Орос улсад РТС индекс бараг 4 хувиар, ММВБ 0,4 хувиар буурсан юм.