ТТГ өөрийн ажилтныг эрүүгийн хариуцлагаас хамгаалах зорилгоор хуурамч мэдээлэл олгосон гэж Вашингтоны холбооны тойргийн шүүх үзэж байна. ТТГ-аас америкийн шүүхийн зөвшөөрөлийг үйгээр утсыг тагнаж сонсож байсан Янгон (Мьянма) дахь тагнуулч нь асан Артур Брауны статусын тухай хуурамч мэдээлэл шүүхэд 7 жилийн турш өгч байсан тухай шүүгч Ройс Ламберт мэдээллээ. Одоо ТТГ-ын урьдын ба өнөөгийн дээгүүр тушаалтай ажилтнууд түүний дотор тусгай газрын тэргүүн асан Жорж Тенет ямар учраас хуурамч мэдүүлэг өгсөнөө тайлбарлах ёстой. Тэгэхгүй бол хориг арга хэмжээ авна. Гэвч шүүгч хоригийн үг чанарыг тайлбарлсангүй.