Эрдэм шинжилгээ судалгааны «Атлантида» хөлөг Калининградаас, Номхон далайн зүүн урд зүг руу хөдөллөө. Тус хөлөг дээр тэнгис судлал, загасны аж ахуйн атлантын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 11-н тэргүүлэх эрдэмтэд байна. Сүүлийн 7-н жилд анх удаагаа Номхон далайн «ставридовын бүс» дэх загасны нөөцд үнэлгээ өгөх, судалгааны ажил явуулах зорилготой юм. Чили улсын эдийн засгийн бүсэд хамаардаггүй энэ хэсэг 1991 оноос оросын уламжлалт загас агнуурын газар байлаа.