Ноднин жилийн 12-р сард израилийн Эйлат хот орчимд оросын 24 иргэдийг санаатайгаар бус амь насын нь хороосон гэдэг ялыг израилийн иргэн жолоочид тулгалаа. Тэд автомашины ослын үед нас барсан юм. Уулын замын аюултай тойрог дээр хурд хэтэрүүлж машин гүйцэж түрүүлсний улмаас автобус хавцал руу унасан юм. Тэр автобусанд Санкт-
Петербургийн жуулчны компанийн ажилтанууд болон оршин суугчид 51-н хүн явж байсан. Ихэнх нь хүнд бэртсэн билээ.