Москва америкийн олзлогдсон цэргийн хувь заяаг тодруулж мэдэхэд туслах дэлхийн хоёрдугаар дайны үед олзлосон германы баримт бичгүүдийн хувилбарыг Вашингтонд дамжүүлж өгөв. Эдгээр нь олзлогдоод оргоносон янз бүрийн үндэстний цэргийг эрэх германы эрүүгийн цагдан сэргийлэх хүчний мэдээллийн хуудас, оршуулсан газры нь заасан албадан ажиллуулсан цэрэг, энгийн хүмүүсийн цэс билээ. Оросын улсын цэргийн архивын санд хадгаалж буй 400 орчим хуудасыг дамжуулж өгсөн юм.