Гүржийн серег талынхан өнөөдөр ээлжит эсэргүүцлийн цуглаанаа хийлээ. Зохион байгаалагчид энэ удаагийн эсэргүүцлийн ажиллагаа бүх орныг хамарна гэж үзэж байна. Хэзээч огцрохгүй гэдгээ ернөхийлөгч Михайл Саакашвили урьд нь ойлгуулсан билээ. Сөрөг хүчний удирдагчид үйл ажиллагаагаа зогсоохгүй гэлээ. Улс төрийн хоригдлуудыг сулла, түрүүчийн жагсаалуудыг хүчээр хөөн тарааж, баривчлагаа үйлдсэн түшмэдүүдийг шийтгэх зэрэг 2 шаардлагыг тулгаж байна.