АНУ пуужингийн довтолгооноос хамгаалах зэвсгийн бүрдэл хэсгийг европд байрлуулахдаа Орос улсын ашиг сонирхолыг харгалзан үзэх ёстой. Английн парламентын тусгай илтгэлд ийнхүү уриаллаа. Үүнийг үл тоовол Еропын аюулгүй байдлын тухай АНУ-ын төлөвлөгөө хүчин төгөлдөр болж чадахгүй гэж илтгэлийг зохиогчид үзэж байна.