Майкл Жексонтэй салах ёслол Лос-Анжелест өнөөдөр гүйцэтгэнэ. Ёслол Стейплз зугаа-спортын цогцолборт болно. Оролцох билетийг интернетээр суглуулж олгоно. 10 мянга гаруй хүн нэг ёсны шүтээн болсон дуучинтай салах ёслол гүйцэтгэж мэднэ. Бас 6000 орчим хүн Стейплз цогцолборын дэргэдэх талбайд цугларч, лут том дэлгэцнээ оршуулах ёслолыг харах юм. Стив Уандер, Мэрайя Кэри, Жеифер Хадсон гээд америкийн нэрд гарсан хөгжимчид цугларагсадын өмнө тоглоно. Дуучин өөрийг нь оршуулах ёслолыг ийм өргөн хүрээтэй болгохыг еерөөж хүссэн билээ. Оршуулгын ёслолыг өөрий нь концерттэй тэнцэх үзвэр болгох хүсэлт гэрээстээ тавьжээ. Майкл Жексонтэй салах ёслолыг оросын МТV телевизийн сувгаар нэвтрүүлнэ.